Projectbeschrijving

Voor Nick en Annelies heb ik 2 voorstellen gemaakt. Na de verhuizing naar deze heerlijke villa vonden ze dat de uitbouw en de woonkamer te weinig een eenheid vormde. Het waren duidelijk gescheiden ruimtes. De wens was om de woonkamer en de uitbouw meer in elkaar te laten overlopen. Ik heb voor Nick en Annelies  2 voorstellen uitgewerkt. Een waarbij een verbouwing nodig zou zijn en een zonder verbouwing.

In het interieurvoorstel zonder verbouwing heb ik een klassieke inrichting getekend. In het wat verdergaande voorstel met  verbouwing heb ik een moderne inrichting voorgesteld. In beide voorstellen is uitgegaan van een fijne huiselijke woonsfeer, die ik op 2 heel verschillende manieren heb vormgegeven. Uiteindelijk hebben Nick en Annelies met een kleine aanpassing voor het voorstel zonder verbouwing gekozen. De uitbouw en de woonkamer zijn nu echt een eenheid geworden.